Рейкі – це духовна традиція чи секта?

Что такое «секта»

Все, що людей лякає, все чого вони не розуміють, все це можна назвати “сектантством”, “окультизмом”, “мракобіссям”, “не чистим” тощо. Теж трапилося і з духовною традицією Рейкі, тому що люди використовують слова, не замислюючись про їхнє значення. Щоб розібратися з цим питанням, потрібно як мінімум дати визначення тим термінам, якими називають систему Рейкі ті, хто боїться відкрити свої серця і розкрити своє сприйняття на духовні зміни в наших життях. Сучасні люди справді потрапляють у тоталітарні секти і це велике соціальне лихо. У деяких країнах на державному рівні постійно відбувається навчання своїх громадян, сповіщення їх про сексти та допомогу у подоланні залежності.

СОДЕРЖАНИЕ

Що таке «секта»

Се́кта (від лат. secta — школа, вчення, спосіб думок, sequor — слідую) — поняття (термін), яке використовується для позначення релігійної групи, що відокремилася від основного релігійного спрямування та протистоїть йому, або вказівки на організовану традицію, яка має свого засновника та особливе вчення. У деяких джерелах поняття “секта” трактується ширше. Так називається будь-яка група (релігійна чи нерелігійна, що відокремилася чи нова), що має своє вчення і свою практику, відмінні від пануючої церкви чи ідеології. Латинському слову secta у давньогрецькій мові відповідає слово др.-гр. αἵρεσις – єресь. Поняття “брехня” та “секта” у цих мовах тотожні.
Окульти́зм (від лат. occultus — прихований, таємний) — загальна назва вчень і традицій, які вважають, що існують приховані та невідомі науці сили та явища в людині та космосі (природі), досвід яких доступний лише людям з “особливими здібностями” чи “посвяченим”. До таких вчень належать езотеризм та його практичні форми: алхімія, астрологія, кабала, розенкрейцерство, спіритуалізм, теософія, теургія. З якими пов’язані: ворожіння, спіритизм, чаклунство, магія, шаманізм, парапсихологія, паранормальні явища, екстрасенсорика, вірування у зв’язок із потойбічним світом. Термін “окультизм” запроваджено французом Еліфасом Леві (1810—1875). Окультизм часто розуміється синонімом езотеризму або позначає лише традиції ритуальних практик. Сучасна наука класифікує більшість окультних навчань як псевдонауку чи паранормальні вірування.

Рейкі і "сектанство"

Виходячи з вище поданих термінів «секта» та «окультизм» слідує, що Рейкі за деякими ознаками схоже на секту (відокремилося від основного релігійного вчення). Безумовно, у країнах СНД, де головною релігією є Християнство – це справді «секта». У Китаї, Індії, Японії, де основною релігією держави є буддизм, Рейкі є природним продовженням, яке допомагає людям інтегрувати сучасні знання та релігійні у свою систему цінностей. Тим більше, що ні для кого не є секретом, що система Рейкі прийшла з езотеричного Буддизму, напрямок Тендай. У цьому напрямі головними постулатами були чистота, свобода від догм, інтуїтивний пошук істини через занурення у внутрішню порожнечу. Сучасні Майстри Рейкі також несуть своїм учням послання про те, що найкращі та найефективніші процеси в Рейкі – це інтуїтивні, які формують довіру та допомагають проходити свій унікальний досвід духовного зростання.

Однозначно це може сприйматися як езотеричне вчення чи окультне. Тому що в Рейкі йде робота з енергією, яка перенаправляється практиком Рейкі на ті чи інші потреби. Ієрогліф Рейкі ділиться на дві частини. “Рей” – означає “всесвітня, абсолютна, божественна, духовна”, “кі” – означає “життєва сила, світло, енергія”. Вважається, що поєднання цих двох початків відкриває доступ до універсальної енергії життя і дає людині «незвичайні здібності, схожі на ті, які мали Христос і Будда. Адже, дійсно, обидва ці Учителі Людства пропонували людям жити згідно з Космічними Законами. Це Закони Любові та Добра. Ці закони у простій та доступній формі відображені в основних п’яти принципах духовної системи Рейкі.

П'ять Принципів Рейкі як духовної традиції

1.    Саме сьогодні і зараз з тобою відбувається найкраще.

2.    Саме сьогодні і зараз радій життю.
 
3.    Саме сьогодні і зараз живи з відкритим серцем.
 

4.    Саме сьогодні і зараз поважай кожного з ким зустрічаєшся у житті.

5.    Саме сьогодні і зараз будь вдячним.

Принципи Рейкі на японській
КЬО дакевА
іКОруна
сІнпай Суна
КАнсясьте
ГОО хагЕме
ХТОні СІНсецуні
 

Самі міркуйте, чи ці правила життя є ознаками сектанства? Що б сталося з нашою Землею та всім людством, якби ми просто сповідували ці правила у повсякденному житті?

Ознаки сект

У «Атеїстичний словник» М.: Політвидав, 1983, вказані такі описи секти. “Секта релігійна (лат. secta — спосіб мислення, вчення) — один із типів релігійних об’єднань. Секта релігійна виникає як опозиційна течія стосовно тих чи інших релігійних напрямів. Для релігійної секти характерна претензія на винятковість своєї ролі, доктрини, ідейних принципів, цінностей, установок. З цим пов’язані настрої обрання, а нерідко і тенденція до ізоляціонізму. Різко виражене прагнення духовного висловлювання (ревівалізм), ознакою якого вважається суворе дотримання певного морального кодексу та ритуальних приписів. Ця установка часто веде до фанатизму. Релігійна секта заперечує інститут священства, лідерство вважає харизматичним, право на нього визнає за особою, яке отримала нібито як милість божу особливу здатність до керівництва. Наголошується на рівності всіх членів, проголошується принцип добровільності об’єднання, робиться акцент на “звернення”, що передує членству. Зазначені риси, окремо взяті, можуть бути виявлені і в релігійних об’єднаннях інших типів. Однак сукупність ознак характерна саме для релігійної секти. Загальні ознаки по-різному модифікуються у різних сектантських течіях. Історична доля сект релігійних неоднакова. Одні з них через певний проміжок часу припиняють своє існування. Інші з часом перетворюються на церкви чи деномінації”.

Десять критеріїв сектанства

“Рансеньєман Женеро” – спецслужба МВС Франції, яка займається, зокрема, спостереженням за діяльністю сект, сформулювала десять критеріїв, на підставі яких організацію можна класифікувати як сектантську:

 1. Дестабілізація свідомості.
 2. Нав’язування розриву з колишнім оточенням.
 3. Непомірні фінансові претензії (побори).
 4. Замахи на фізичне здоров’я.
 5. Вербування дітей.
 6. Порушення громадського порядку.
 7. Залучення до суду чи слідства за серйозними звинуваченнями.
 8. Порушення норм економічної діяльності (приховування коштів).
 9. Спроби проникнення в структури влади.
 10. Антисуспільні висловлювання.

 

Список ознак секти Роберта Дж. Ліфтона*

 1. Середовищний контроль – контроль над навколишнім оточенням і спілкуванням.
 2. Містична маніпуляція — містика організації.
 3. Вимога чистоти – все представляється в чорно-білому світлі.
 4. Культ сповіді (покаяння) – звіти керівництву.
 5. Священна наука – абсолютна “Істина”.
 6. Підтасовування мови — мислення стопорними кліше.
 7. Доктрина вище особистості – доктрина замінює людський досвід.
 8. Поділ існування — хто гідний жити.
 
*Роберт Джей Ліфтон ( Robert Jay Lifton) (нар. 16.12.1926. Нью-Йорк, США) — американський психіатр та письменник, відомий, переважно, у зв’язку з його дослідженнями психологічних причин та наслідків воєн та політичного насильства, а також теорією виправлення (реформування) мислення.

Хто обирає "сектанство"?

Вважається, що у пошуку «істини» перебувають люди невпевнені у собі, які заперечують релігію як таку, невдахи, які перебувають у стані горя чи страждання, самотні чи кинуті, люди похилого віку, хворі на тяжкі хвороби, наївні, не реалізовані у житті. Фахівці стверджують, що більшість людей, які потрапляють “під владу” сект, є люди з нереалізованою вищою освітою, з комплексом жертви, які духовно страждають. Їх поєднує невпевненість у завтрашньому дні, у державі. Вони шукають якоїсь стабільності та захисту.
 
У духовну традицію Рейкі приходять люди, які хочуть керувати своїм життям, зцілитися фізично та психічно, навчитися керувати своїми природними процесами в організмі за допомогою власної енергії, які готові допомагати іншим людям, віддаючи їм свою любов і увагу, які духовно розвиваються і не заперечують інших екологічних систем та практик. Рейкі система не воїнів, а творців. Це система дарування, а не заперечення. Це система любові до ближнього, яка не має обмежень. Рейкі – це вільна участь кожного та вільний вибір. Практиком Рейкі може стати кожна людина, яка готова працювати над собою регулярно. Майстер Рейкі, який проводить посвяту у систему та навчання, стає духовним наставником на стільки, на скільки сам адепт традиції визначає для себе. Хтось із учнів слідує за своїм Майстром, хтось обирає практикувати Рейкі самостійно. І в кого це буде краще, не відомо.

Сучасний розкол у духовній традиції Рейкі

Через плутанину в японських словах, неточності перекладу з японської мови виникло безліч проблем із трактуванням того, що є справжньою системою Рейкі, а що є інтерпретацією системи, яку запропонував Мікао Усуі. У сучасному світі існують сотні варіантів Рейкі, які вигадали різні Майстри Рейкі. Що послужило цій «творчості»? Крім того, що справді Потік духовної енергії в епоху Водолія збільшений і багато хто стає яснознавцем і ясновидцем, цій різноманітності Рейкі систем послужила сектантська спрямованість тих, хто створив Міжнародний Рейкі Альянс. Цей Альянс проповідує себе як закрите суспільство для обраних і вимагає суворого виконання внутрішніх вимог від усіх учасників. Так як Рейкі Альянс створено на основі Усуі Шікі Ріохо, як доопрацьована учнями Мікао Усуі версія, то багато хто, хто обирає сьогодні ініціацію в Рейкі, потрапляючи до Альянсу, потрапляє до сектантського суспільства.

Сьогодні існує два види Майстрів Рейкі. Це Майстри, які йдуть за Гранд Майстром Рейкі Альянсу Філліс Лей Фурумото. У їхніх сертифікатах зазначено те, що вони Майстри Рейкі Альянсу. Вони пред’являтимуть своїм учням суворі дотримання правил. Наприклад, те, що система закрита для непосвячених, не можна вимовляти вголос або малювати символи Рейкі, слід зберігати таємницю знання, передавати її усно і т.д. І друга група Майстрів Рейкі, їх називають Вільні Майстри. У їхніх родоводів може бути духовна лінія «Мікао Усуі — Чуджіро Хаяші — Хавайо Таката — Філліс Лей Фурумото», але вони вирішили вийти з Рейкі Альянсу і нести Рейкі людям, як Систему природного зцілення, якою вона є. Вільні Майстри Рейкі наполягають на тому, що духовна система Рейкі доступна кожному, просто потрібно довіритися Потоку, багато практикувати, проводити Рейкі через себе та діяти інтуїтивно. Вільні Майстри поважають і шанують Гранд Майстра Філліс Лей Фурумото, а також усіх своїх колег з Альянсу.

Ця стаття підготовлена з метою розширити бачення людини, яка знаходиться на Шляху усвідомлення того чи секта та чи інша організація. На даному сайті в розділі “Рейкі” є ще багато матеріалів на цю тему. Розвивайтеся та будьте щасливі.

Майстер Вчитель Рейкі Ріохо
Дугельна Тетяна

Сподобалася стаття? Поділіться нею, будь ласка, з друзями або напишіть свій відгук нижче.

Facebook
Telegram
Email
Skype

Додати коментар

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі